En viktig del av ett företags ansikte utåt är dess varumärke. Varumärket kan bestå av en bild, en mening, en logotyp, ett ljud, en färg eller en kombination av dessa. När man försöker skapa positiva associationer till bilden eller logotypen säger man att man bygger sitt varumärke – man gör företaget igenkännbart och skapar goodwill hos sina kunder. Ett väl uppbyggt varumärke är därför en stor tillgång för företaget, och på grund av det finns möjligheten att skydda det från att användas av andra genom att registrera det.

Ansökningar om att registrera ett varumärke hanteras i Sverige av PRV, Patent- och registreringsverket. För att en ansökan ska bli godkänd måste PRV bedöma att varumärket är unikt, och inte liknar något av de varumärken som redan finns registrerade i PRV:s databas. Varumärket får inte heller strida mot någon lag, till exempel genom att vara förargelseväckande, eller vara utformat med syftet att vilseleda allmänheten. Om PRV godkänner ansökan är varumärket skyddat under en tioårsperiod. Därefter måste innehavaren av skyddet göra om ansökan på nytt. Vill man att ens varumärke också ska vara skyddat inom EU, till exempel om man gör internationella affärer, måste man registrera sitt varumärke hos EU:s myndighet OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market).200px-RegisteredTM.svg

När man har skyddat sitt varumärke behöver man i Sverige inte lägga till någon särskild symbol eller på annat sätt visa att varumärket är skyddat. Däremot är det vanligt att på utländska produkter se symbolen ® efter ett varumärke. Det betyder att varumärket är skyddat. Bokstaven R kommer från engelskans registered trade mark. Ibland ser man också bokstäverna TM efter ett varumärke på det här viset: ™. Det står för de engelska orden trade mark, ’varumärke’, och betyder att ordet används som varumärke men inte är registrerat. En ansökan om att skydda varumärket kan till exempel vara inskickad med inte godkänd ännu. Det betyder också att man inte kan använda varumärket på ett otillbörligt sätt utan att riskera rättsliga åtgärder.

Ett exempel på ett registrerat varumärke är ITIL®, som ägs av AXELOS Limited. ITIL® är ett ramverk för processer inom IT Service Management, som du kan lära dig mer om på Addskills kurs i ITIL Foundation.

Taggar: , , ,