De lagar som idag skyddar författares verk, företags slogans och all annan typ av immateriell rätt var inte alltid så självklara som idag. Och många kanske skulle bli förvånade när de får höra att lagarnas tidiga ursprung faktiskt inte skapades med syftet att upphovsmän skulle få betalt eller kunna skydda sina rättigheter, och inte heller för att uppmuntra skapande genom att erbjuda ett tryggt skydd. Snarare var det faktorer som censur och kontroll som låg bakom dessa lagar.

När man betänker att författare genom historien faktiskt aldrig har revolterat eller krävt några liknande lagar som skydd för sina verk blir detta mer tydligt. Skapare av olika typer av verk har genom historien förtjänat sitt uppehälle på andra sätt; musiker har gått från by till by för att uppträda och författare har fått betalt av uppdragsgivare som gör beställningar hos dem.

Förändringen skulle komma i samband med att tryckpressen uppfanns, vilket gjorde det möjligt att kopiera och sprida böcker på ett enkelt sätt. Detta sågs som ett hot av staten och kyrkan, som inte längre kunde kontrollera vad folk läste, och således vad folk visste. Verk som kritiserade staten och religionen blev lika vanliga som Bibeln och andra ”godkända” verk.Statute_of_anne

Till en början försökte kyrkorna genom hela Europa under 1500-talet att förbjuda denna nya, ”farliga” teknik. I England, år 1557, försökte man på ett annat sätt. Drottningen instiftade ett kungligt tryckarskrå, och gav dem monopol på att trycka böcker. Det innebar att alla verk som trycktes i landet först måste godkännas av den kungliga censorn, och att tryckarna i skrået hade rätt att konfiskera och förstöra alla icke-auktoriserade tryckpressar.

Vid 1700-talets början hade dock den kungliga censuren gradvis avtagit, och monopolet för boktryckare hade avskaffats. De tryckare som tidigare hade monopol gladdes naturligtvis inte av detta, eftersom deras avtal med kronan var mycket lönsamt för dem – de ville ha tillbaka monopolet. Det är dessa boktryckare som först kommer på idén att författare borde äga sina verk. De resonerade så att författarna alltid skulle behöva hjälp av boktryckarna för att trycka och sprida sina verk. Det spelade således ingen roll om författarna själva först ägde verken, eftersom de inte skulle ha något annat val än att ge rättigheterna till en bokförläggare ändå. Dessa nya lagar om copyright spred sig från England, och blev snart standard i större delen av Europa.

I dagens digitala ålder har det blivit allt svårare att kontrollera spridningen av information och texter. Detta är självklart till största delen tack vare internet. Denna informationsspridning kan dock vara till ens fördel om man använder sin hemsida för att marknadsföra sig. Om man har ett bra webbhotell kan man enkelt skapa en hemsida idag, till exempel de som rekommenderas på Webbhotells.se.

Taggar: , , , ,