Ett nytt brott läggs till i brottsbalken, Olovlig identitetsanvändning. Fram tills den första juli så var det inte straffbart att lägga beslag på någon annans identitet. Det hålet i lagen hoppas regeringen nu ha täppt till. Att någon annan skapar ett konto på sociala medier med ditt namn och skickar meddelanden till vänner och i grupper är ju bara en av de obehagliga upplevelser som det tidigare har varit svårt att få stopp på. Nu har den som blivit drabbad bättre möjligheter att få upprättelse. Identitetsstöld är ju ett brott som funnits lika länge som det funnits identiteter men med internet och sociala medier så har de ju fullkomligt exploderat.

Fängelse för fejkad Facebook profil

Nu är det olagligt att skapa en profil på Facebook och utge sig att vara någon annan Straffet kan bli allt från böter upp till två års fängelse. Olovlig identitetsanvändning blir också en del av det allvarligare brottet Olaga förföljelse, stalking, där straffet är upp till fyra års fängelse. Frågan är ju om livet på Facebook och andra sociala medier kommer att förändras. Kommer indentitetstjuvarna att åka fast? Hur mycket nytta gör IPRED-lagen, den så kallade fildelningslagen, som kom 2009. Delar svenskarna delat piratkopierade filer mer eller mindre än innan lagen kom? Om man bortser från minskat behov av kopiering tack vare tjänster som Spotify och Netflix.

Kapat Facebook konto

Ett annat brott som ofta begås på Facebook är Dataintrång. Det innebär att olovligen tränga in i ett datasystem. Det räknas som ett ganska allvarligt brott men tyvärr är det fler än en tonåring som dömts för att ha loggat in på vänner och ovänners Facebook konton. Vissa gör det på kul och i andra fall ligger svartsjukedraman och mer allvarliga saker bakom. Så klart gör även vuxna dataintrång på Facebook. Det känns mer allvarligt när en man går in på kvinnans konto och tar bort blockeringen kvinnan satt på honom. Straffet för dataintrång är även det från böter upp till två års fängelse.