Upphovsrätt är vanligt att använda sig av på nätet där mycket av designen, programutvecklingen och mjukvaran skyddas av rätten till att äga sin egen produktion. Det är regler som syftar till att skydda utvecklarna och se till att de får rimlig ersättning för sitt arbete, men många programmerare menar att det också har sina begränsningar. Upphovsrätten kan exempelvis stå i vägen för ytterligare utveckling av programvaran eftersom den inte alltid tillåter andra att ändra i den utan tillstånd. Det gör att den första versionen av ett program blir den sista, trots att många har idéer som skulle kunna förbättra mjukvaran.

Det är för att komma till rätta med det problemet som begreppet öppen källkod har myntats. Det är ett sätt att ge utvecklare och privatpersoner en chans att göra förändringar och – förhoppningsvis – förbättringar i en redan existerande mjukvara. Istället för att börja om helt från början kan därför programmerare använda sig av ett fungerande program som bas för att sedan finputsa på det och skapa en bättre version. Det sparar tid för programmeraren som slipper många timmars arbete för att bygga upp ett nytt program. Även användarna får dessa fördelar eftersom de får möjlighet att ladda ner en stabilare och mer välfungerande version av programmet.MSI 317

Eftersom upphovsrätten fungerar annorlunda för öppen källkod finns det viss hederskodex som gäller för att den ursprunglige utvecklaren inte ska känna sig lurad. Det kan trots allt vara tråkigt att koda ett program som någon annan utvecklar vidare och ges allt beröm. Därför är det ofta praxis att erbjuda förbättringar av programvaran till utgivaren av den första versionen, vilket gör att denne kan lägga ut en uppdaterad version för sina kunder. På så sätt får även utgivaren del av kakan eftersom fler kommer att ladda ned programmet när det har genomförts förbättringar.

Många av programmen som använder sig av öppen källkod är mindre mjukvaror som sällan når en större publik annat än några hängivna entusiaster, men vissa program får stor spridning. Linux, ett operativsystem som positionerat sig som en utmanare till Windows, har öppen källkod som ett fundament i sin verksamhet. Det gör att många har valt att gå över dit eftersom det ger en ökad flexibilitet att förbättra systemet när man är missnöjd över något. Även webbläsaren Mozilla Firefox använder sig av en liknande princip. Att anpassa saker efter egna behov har blivit en trend och inte bara när det gäller datorer. Om du gillar friheten att designa dina prylar eller kläder själv ska du kolla in medtryck.com.

Taggar: , , , , ,