Copyright, eller upphovsrätt som det heter på svenska, utgår ifrån tanken att om man skapat ett verk av något slag så ska man själv och ingen annan får bestämma över det, och över hur det ska användas. Om du har målat en tavla, tagit en bild eller skrivit en bok, så ska du själv kunna kontrollera var det du skapat hamnar och på vilket sätt det visas. Det är dels ett ekonomiskt skydd på så sätt att det bara är skaparen som ska kunna använda sitt verk för att tjäna pengar. Men också ett skydd mot att det någon producerat ska hamna i fel händer och användas på ett sätt som skaparen inte är bekväm med. Det finns dock ett flertal undantag från upphovsrätten. Man får exempelvis aldrig plagiera en författare, men däremot är det fullt tillåtet att citera densamme så länge källan tydligt anges.

 

Verkshöjd är en förutsättning för att upphovsrätten ska gälla
För att ett verk ska omfattas av upphovsrätten så måste det uppnå så kallad verkshöjd. Det innebär att det är unikt på något sätt och uppnår en viss nivå av originalitet. Man kan exempelvis inte hävda upphovsrätt till en limpa man bakat utifrån ett recept i kokboken. Upphovsrätt är ett juridiskt begrepp och det är inte alltid enkelt att avgöra om ett verk uppnår verkshöjd. Men om det gör det, då skyddas det av upphovsrätten. Bedömningen är subjektiv och ser olika ut i olika länder. Ibland leder olika bedömningar av verkshöjd till långdragna juridiska tvister.

 

Copyright genom historien
Den internationella upphovsrätten har sitt ursprung i två skilda rättssystem. Å ena sidan den europeisk/franska traditionen, som bygger på nedtecknade lagar och härstammar från romersk rätt. Å andra sidan den anglosaxiska traditionen som bygger på prejudikat i stället för skrivna lagar. På 1800-talet var piratutgivningen av framför allt utländska böcker väldigt utbredd. Den franske författaren Victor Hugo tog initiativ till det som år 1886 skulle komma att bli Bernkonventionen, en internationell överenskommelse som bygger på fransk upphovsrättslagstiftning. Idag har 160 stater undertecknat konventionen. På internationell nivå är det numera Förenta Nationernas fackorgan World Intellectual Property Organization, WIPO, som hantera upphovsrättsliga frågor. WIPO har sitt huvudkontor i Genève i Schweiz.

Vad är egentligen copyright för något 2

Taggar: , , , , , , ,